Wijkconnect

Elke wijk kent duizenden bewoners, honderden organisaties en tientallen initiatieven.   

WijkConnect helpt je van betekenis te zijn door beter samen te werken. Meer samenwerking betekent meer bewonersinitiatieven, meer sociale cohesie, meer vrijwillige inzet, meer bedrijvigheid en meer wijkgevoel!